Πολιτική

28/01/2011 - 20:00

Συγχωνεύσεις στις δημοτικές επιχειρήσεις

Οδηγίες για τη συγχώνευση και κατάργηση των 6.000 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων στους δήμους και τις περιφέρειες, που θα συρρικνωθούν σε 1.500-1.700 νέους οργανισμούς, περιλαμβάνουν δύο εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών. Η διαδικασία των συγχωνεύσεων που προβλέπεται από τον νόμο του «Καλλικράτη» (3852/2010), θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Από το σύνολο των περίπου 40.000 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων αναμένεται να μετακινηθούν στους νέους οργανισμούς ή στους δήμους -αν κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό- περίπου 30.000 εργαζόμενοι. Οι 8.000 συμβασιούχοι που απασχολούνται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να εργάζονται στα νέα νομικά πρόσωπα μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους. Οι μετακινήσεις προσωπικού και η μείωση των διοικητικών συμβουλίων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις στους ΟΤΑ αφού τα 10.000 αμειβόμενα μέλη διοικητικών συμβουλίων θα μειωθούν σε περίπου 3.500. Οι συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφορούν το σύνολο των ΟΤΑ. Σε κάθε δήμο, μετά τις συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων, θα παραμείνουν:
Δύο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το ένα ΝΠΔΔ θα συσταθεί για τους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας και το άλλο για τους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Εάν υπάρχει κοινωφελής επιχείρηση, τότε μπορεί να συνυπάρχει με ένα ΝΠΔΔ με το οποίο θα μοιράζεται τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες. Δύο σχολικές επιτροπές: μία για την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ενα δημοτικό λιμενικό ταμείο -όπου υπάρχει- που θα ενσωματώσει όλα τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στον δήμο. Μία δημοτική επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα. Μία δημοτική επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης. Μία ανώνυμη εταιρεία. Μία επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνενούμενους δήμους. Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων και συγχωνευόμενων οργανισμών θα τοποθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο, σε οργανικές θέσεις στους νέους οργανισμούς που θα εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο. Το πλεονάζον μόνιμο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε κενές θέσεις, αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας, στις υπηρεσίες του δήμου. Συνεχίζουν την εργασία τους για ένα ακόμα έτος οι 4.000 εργαζόμενοι των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», τα οποία εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ για όλο το 2011. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων στα προγράμματα θα ανανεωθούν μέχρι το τέλος του 2011, σε δήμους που ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος παραμένει ο ίδιος. Εάν το πρόγραμμα υλοποιηθεί από άλλο νομικό πρόσωπο ή από τον δήμο, τότε ο νέος φορέας υλοποίησης θα αναλάβει να επεκτείνει τις υφιστάμενες συμβάσεις μέχρι τις 31-12-2011. πηγή : ΕΘΝΟΣ

Μοιράσου το άρθρο!