Πολιτική

25/08/2011 - 12:01

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου -Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,την 29η Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

 

Α/Α

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1]

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο << Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου >> και τροποποίηση πρ/σμού για την εγγραφή του απαιτούμενου ποσού μέχρι 31/12/2011

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 2]

Νομιμοποίηση δαπανών για είδη που προσφέρθηκαν στους πυροσβέστες και για καύσιμα οχημάτων,  στην  πυρκαγιά στην Νυφίδα-Πολιχνίτου, την 4/8/2011, ποσού ευρώ χιλίων ογδόντα δύο[1.082,00]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 3]

Αποδοχή δήλωσης παραχώρησης χρήσης στο διηνεκές οικοπέδου στην Δημ. Ενότητα Αγ. Παρασκευής, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου << ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ>>

 

Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

4]

Έναρξη  διαδικασιών δημοπράτησης αγροτικών ακινήτων και βοσκοτόπων της Δημ. Ενότητας Ερεσού-Αντίσσης

Αντιδήμαρχος κ. Κουμαράς

 

 

5]

Έγκριση μελετών των έργων: Α] Επισκευή παιδικού Σταθμού Δημ. Κοιν. Παμφίλων και Β] Επισκευές στον παιδικό σταθμό ΠΙΚΠΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ,  και υποβολή προτάσεων για ένταξη  στο ΕΣΠΑ.

Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

  6]

Έναρξη  διαδικασιών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της  Δημ. Ενότητας Αγιάσου

Αντιδήμαρχος κ. Βουνάτσος

  7]

Τροποποίηση της αριθ. 82/2011 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, για σύσταση δουλείας διόδου οικοπέδου της Δημ. Ενοτ. Αγιάσου, για τις ανάγκες του έργου << εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Αγιάσου>>

Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

8]

Τροποποίηση πρ/σμού Δήμου, για την εγγραφή καθυστερούμενων οφειλών έργων κ.λ.π της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα

Αντιδήμαρχος κ. Βουνάτσος

9]

Τροποποίηση πρ/σμού Δήμου, για την εγγραφή καθυστερούμενων οφειλών  της Δημ. Ενότητας Πολιχνίτου

Αντιδήμαρχος κ. Kaτράνης

10]

Έναρξη   διαδικασιών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου της  Τοπ. Κοινότητας Υψηλομετώπου

Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

11]

Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο << Προμήθεια –εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος χλωρίωσης του πόσιμου νερού της Δημ. Ενότητας Πλωμαρίου>> και τρόπος εκτέλεσης

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ κ. Μαρινάτος

 

 

 

 

 

 
12]

Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης κ.λ.π του έργου με τίτλο << ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ>>, πρ/σμού 126.437,12 ευρώ

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 

 

 

 

 

 

 

13]

Τροποποίηση πρ/σμού Δήμου, έτους 2011, για την εγγραφή ποσού 160.000,00 ευρώ του έργου << έργα αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Κότσινα στη θέση {Κόκκινα}>>[με υποέργα]Μανταμάδου

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 

14]

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου << Αντικατάσταση μόνωσης 6ου Δημ. Σχολείου Μυτιλήνης>>, πρ/σμού ευρώ 12.025,48

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 

15]

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου << Τοίχος αντιστήριξης στην Αχιβάδα>>, ανάδοχοι κ.κ Χάλακας-Ηλίας

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16]

Γνωμοδότηση Δημ. Συμβουλίου για το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού, για την εκτέλεση του έργου <<  Βελτίωση και διαπλ/νση του εθν. Δρόμου Μυτιλήνης-Καλλονής με παρακαμπτήριο της πόλης της Μυτιλήνης>>

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

17]

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου << Σκυροδέτηση τμήματος δρόμου περιοχής Αγ. Παρασκευή-ΔΔ Ταξιαρχών>>[ανάδοχος Ευστρ. Ψαρρός]

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

18]

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου << Συμπληρωματικές εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου οχημάτων στη χωματερή>>[ανάδοχος Κ/Ξ Ε. Ζούρος-Ε. Ζούρου]

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

19]

‘Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων: α] Μεταφορά αγάλματος και φωτισμός στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών, β] Διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Μυτιλήνης γ] Πλακόστρωση οδού Σύρου, δ] Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης περιοχή χαρέμι Αλυφαντών, ε] Τσιμεντοστρώσεις χωματοδρόμων στο βόρειο τμήμα της Μυτιλήνης, στ] Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 5Χ5 στον Αγ. Παντελεήμονα-Βουναράκι>> και ζ] Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις οδών Παναγιούδας

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20]

Έγκριση μελέτης , τρόπος εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης του έργου <, Διαμόρφωση δημ. χώρου περιοχής << Αλονέλια>>, Τοπ. κοιν. Αφάλωνα, πρ/σμού ευρώ 7.219,00

Αντιδήμαρχος κ. Βατός

 

21]

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου << Ανάδειξη Δημοτικού παραδοσιακού χώρου περιοχής δημ. σχολείου Μήθυμνας>>, ανάδοχος Κ/Ξ Ανδρέου-Μπέλου, συνολική δαπάνη 171.429,02 ευρώ

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος Μήθυμνας κ. Βογιατζής

 

 

 

 

 

22]

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου<< Αντιπλημμυρική προστασία-Τσιμεντόστρωση δρόμου Τσαμάκια-Γηροκομείο-Αγ. Παρασκευής>>Ανάδοχος Κ/Ξ Οδ. Αψώκαρδος-Βάσω Αψώκαρδου[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

23]

Έγκριση  2ου ΑΠΕ του έργου << Τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικισμού Νυφίδας Πολιχνίτου>>Ανάδοχος ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ [ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κατράνης

 

 

 

 

24]

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ>>Ανάδοχος ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ, δαπάνη εργασιών 366.720,00

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

25]

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ>>, δαπάνη εργασιών 135.965,10, Ανάδοχος κ. Γλεζέλλης  [ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

 

26]

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Αγ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ>>, δαπάνη εργασιών 328.398,77, Ανάδοχος ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης

27]

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ ΤΡΥΓΩΝΑ & ΠΛΑΓΙΑΣ>>, δαπάνη εργασιών 51.409,57, Ανάδοχος Ζ. ΛΟΥΠΟΣ [ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης

28]

Έγκριση ανασυνταγμένης μελέτης του έργου << Προμήθεια για τον εκσυγχρονισμό-εξοπλισμό θεατρικής σκηνής θεατρικού εργαστηρίου Δήμου>>, πρ/σμού ευρώ 67.260,00, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και εγγραφή στον πρ/σμό του Δήμου

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

 

 

 

 

 

29]

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Λέσβου με τίτλο << Επέκταση Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Μυτιλήνης>>,πρ/σμού ευρώ 237.821,39, στο επιχ. Πρόγραμμα << ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ>>

Αντιδήμαρχος κ. Τσακίρης

 

30]

Δωρεάν ακινήτου[οικοπέδου]  της Δημ. Ενότητας Αγ. Παρασκευής,εκτάσεως 5.103 τ.μ ,στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την ανέγερση ΣΟΑ

[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

Αντιδήμαρχος κ. Κυριαζής

31]

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λέσβου[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ]

κ. Δήμαρχος

32]

Εγγραφή ποσού 18.450,00 ευρώ στον πρ/σμό του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου << παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχν. Υποστήριξης για την προσαρμογή των ΝΠΔΔ του Δήμου Λέσβου στις ρυθμίσεις του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Πατέστος

Μοιράσου το άρθρο!