Πολιτική

26/02/2013 - 21:53

Υπογραφή για την εκπόνηση της δεύτερης φάσης μελέτης έργων ύδρευσης στη Λέσβο

Παύλος Βογιατζής

Μ

ετά από μία σειρά επαφών του Βουλευτή, Παύλου Βογιατζή, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, κ. Σταύρο Καλογιάννη, από τον περασμένο Οκτώβριο σχετικά με την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων για τη Λέσβο, εκ των οποίων και η μελέτη για την κατασκευή έργων ύδρευσης στο νησί της Λέσβου (φράγμα Τσικνιά κλπ), ο Βουλευτής ενημερώθηκε πως υπογράφηκε η απόφαση για την ανάθεση της εκπόνηση της Β΄φάσης της μελέτης.
Όπως αναφέρεται και στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου:
«Η Απόφαση αφορά τη μελέτη του φράγματος Τσικνιά και των έργων επεξεργασίας και μεταφοράς νερού για την ύδρευση της πόλης της Μυτιλήνης και των περιοχών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής της Λέσβου.  Στα μελετώμενα έργα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η κατασκευή φράγματος ύψους 38μ επί του χειμάρρου Τσικνιά, για τη δημιουργία ταμιευτήρα 12,5 εκατ. μ3, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) μέσης ημερησίας παροχής αιχμής 40.000 μ3/ημ, αγωγοί μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από τις ΕΕΝ προς την πόλη της Μυτιλήνης μήκους 42 χλμ, από τις ΕΕΝ προς την Καλλονή μήκους 3,7 χλμ και από τις ΕΕΝ προς την Αγ. Παρασκευή μήκους 8,5 χλμ. Ο διαγωνισμός διεξήχθη με το σύστημα της ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών του συνημμένου πίνακα, που συγκέντρωσαν τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (93,68). Επί προϋπολογισμού 3.305.499,16 € η προσφορά ανήλθε σε 1.376.310,00 € που αντιστοιχεί σε έκπτωση 58,36%. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
Ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής, δήλωσε σχετικά:
«Με την υλοποίηση της Β΄ Φάσης της μελέτης για την κατασκευή των έργων ύδρευσης, δρομολογείται ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τη Λέσβο, που θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών ύδρευσης του νησιού. Η Ειδική Διαχειριστική Μελέτη για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Λέσβου, η οποία είχε χρηματοδοτήθηκε το 2007 από το ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από αίτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου και άλλων τοπικών φορέων του νησιού και ολοκληρώθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια ως προς την Α΄ φάση το 2010, σήμερα περνά επιτέλους στη Β΄φάση υλοποίησης. Να επισημάνω δε, ότι τα έργα για την ύδρευση της Λέσβου έχουν οριστεί με Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το 2007 ως έργα εθνικού επιπέδου και ιδιαίτερα σημαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Καλογιάννη, για την έμπρακτη ανταπόκρισή του σε ένα από τα καίρια αναπτυξιακά έργα υποδομής για τη Λέσβο που τέθηκαν στις συνεχείς επαφές μας. Ευελπιστώ πως σύντομα θα δρομολογηθούν και τα υπόλοιπα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της αρμόδιας Δ/νσης Δ6 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων για την εξαιρετική προσπάθεια τους, χωρίς την οποία δεν θα είχε προχωρήσει μέχρι σήμερα η μελέτη αυτή.».
 

Μοιράσου το άρθρο!