Πολιτισμός

19/05/2019 - 17:05

Η Μυρσίνη Ζορμπά στη Μυτιλήνη παρουσίασε τη στρατηγική για τον σύγχρονο πολιτισμό

Η Περιφερειακή Πολιτική για τον Σύγχρονο Πολιτισμό στο επίκεντρο της συζήτησης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Μ. Ζορμπά με τους πολιτιστικούς φορείς του ΒΑ Αιγαίου

Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 από την Υπουργό Μυρσίνη Ζορμπά, η Περιφερειακή Πολιτική για το Σύγχρονο Πολιτισμό, που θα ψηφιστεί ως νομοσχέδιο τον Ιούνιο, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων της κ. Ζορμπά στη Λέσβο με τους πολιτιστικούς φορείς του ΒΑ Αιγαίου.

Εκπρόσωποι από ένα ευρύ φάσμα φορέων της περιοχής που βρέθηκαν στη Λέσβο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Υπουργού Πολιτισμού, τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει μια οργανωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισμού στην περιφέρεια, που θα αξιοποιεί και θα ενδυναμώνει όλα τα ζωντανά πολιτισμικά της κύτταρα. Αποτελεί απαραίτητη παράμετρο για τη συγκρότηση ενός νέου πολιτισμικού μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικο-πολιτισμικής συνοχής.

Από την πλευρά της η κ. Ζορμπά επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για την περιφερειακή πολιτική σύγχρονου πολιτισμού επιβάλλεται να συζητηθεί το επόμενο βήμα. Στόχος του Υπουργείου είναι οι πόλεις και οι περιφέρειες της χώρας να οργανώσουν, με τη στήριξη των υπό ίδρυση νέων υπηρεσιών του Υπουργείου, τους πολιτιστικούς οργανισμούς, τους φορείς και τα κύτταρα πολιτισμού σε δυναμικά δίκτυα.

Τα βασικά δομικά στοιχεία της Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού, η Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού, το Συμβούλιο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και το Συμβούλιο Σύγχρονου Πολιτισμού θα συνδεθούν με τις περιφερειακές διευθύνσεις σύγχρονου πολιτισμού στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού. Οι περιφερειακές διευθύνσεις σύγχρονου πολιτισμού θα συμμετέχουν στη σύνταξη και υλοποίηση των περιφερειακών επιχειρησιακών σχεδίων, μέσω των «Χώρων Βιβλίου και Πολιτισμού» και θα δικτυώνονται μεταξύ τους, ενώ θα διασυνδέονται και με τον «Οργανισμό Βιβλίου και Πολιτισμού» και τον κόμβο νεανικής δημιουργικότητας «Ακροπόλ», τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού αναπτύσσοντας το όραμά της για την Περιφερειακή Πολιτική του Σύγχρονου Πολιτισμού.

Στους στρατηγικούς στόχους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περιλαμβάνεται επίσης η διερεύνηση και αξιοποίηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα επιμορφωτικά προγράμματα και οι επικοινωνιακές δράσεις, η διεύρυνση της συμμετοχής στην πολιτιστική παραγωγή ανά την επικράτεια, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης των δρώντων στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού και η διεύρυνση συμμετοχής του κοινού, με έμφαση τις ευάλωτες ομάδες.

«Οι κοινότητες ζουν ανασαίνουν και παράγουν τον πολιτισμό στην περιοχή τους. Η δικτύωση με την υπόλοιπη χώρα θα τους επιτρέψει να συνδεθούν με τις πιο κοντινές περιφέρειες ή και τις πιο μακρινές πόλεις, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, με εξωστρέφεια, καινοτομία και ευελιξία. Η σύνδεση του πολιτισμού με την τοπική κοινότητα, τη μνήμη, τις προσδοκίες και τις ανάγκες της θα αποτελεί πεδίο συνεχούς ανανέωσης και διαπραγμάτευσης. Θα επιτρέψει τη διεύρυνση του πεδίου του πολιτισμού, ώστε να συμπεριλάβει τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής και τη βιωμένη κουλτούρα. Θα επιτρέψει εν τέλει στον πολιτισμό να αλλάξει τις πόλεις και την περιφέρεια και τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. Στόχος μας η αλλαγή των νοοτροπιών, των στάσεων ζωής αλλά και η δημιουργική οικονομία, η βελτίωση αλλά και ο πολιτισμικός εμπλουτισμός και η διεύρυνση του ορίζοντα της καθημερινής πολιτισμικής ζωής» δήλωσε, κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Υπουργός Πολιτισμού

Μοιράσου το άρθρο!