Τουρισμός

18/11/2019 - 11:34

Προτεραιότητα ώστε να γίνει το Πλωμάρι πύλη Σένγκεν

Τι αναφέρει η νέα Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου

Η νέα Διοίκηση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης (ΣΣΔ) Λιμένα Πλωμαρίου, η οποία θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και αποτελεί αίτημα δεκαετιών των φορέων και των κατοίκων του Πλωμαρίου.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Λέσβου συνάντηση των κ.κ. Δημητρίου Βαρβαγιάννη Εντεταλμένου Συμβούλου Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου, Ιωάννη Ξανθούλη Προέδρου Κοινότητας Πλωμαρίου και Δημητρίου Βελούτσου Μέλους Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Πλωμαρίου, με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Λέσβου κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο προκειμένου να ενημερωθούν επακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα.

Η κ. Ελένη Κατωτριάτου, υπάλληλος του Γραφείου Ασφαλείας του Δ.Λ.Τ.Λέσβου, παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία του σχετικού φακέλου της υπηρεσίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε τη διαβεβαίωση ότι η νέα Διοίκηση, παρά την υποστελέχωση του Δ.Λ.Τ.Λέσβου, θα προχωρήσει άμεσα με γρήγορο ρυθμό όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία της Πύλης Εισόδου Σένγκεν στο Πλωμάρι.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση του λιμένα Πλωμαρίου, έχει επιλεγεί η θέση κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων και έχουν σταλεί προσχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για γνωμοδότηση. Η ΑΑΔΕ απάντησε δύο φορές αρνητικά. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας στις 9/10/2019 διαβίβασε στο Δ.Λ.Τ.Λέσβου μελέτη στην οποία περιγράφονται αναλυτικά, ενόψει και της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, οι απαιτήσεις σε υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Συνοριακών Σημείων Διέλευσης Λιμένα Μυτιλήνης, Λιμένα Πέτρας και του υπό εξέταση ΣΣΔ Λιμένα Πλωμαρίου. Στη μελέτη αναφέρεται ότι οι μελέτες και το σύνολο των σχεδίων που θα διαμορφωθούν για τις απαιτούμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές θα πρέπει να διαβιβασθούν στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και σε τυχόν λοιπούς εμπλεκόμενους σε ελέγχους στα ΣΣΔ, Φορείς, με σκοπό τη διατύπωση γνωμοδότησης, αναφορικά με την κάλυψη των επιχειρησιακών και λοιπών απαιτήσεων.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σχεδίων και μελετών και τη λήψη των σύμφωνων γνωμοδοτήσεων των εμπλεκόμενων φορέων για το ΣΣΔ Λιμένα Πλωμαρίου, το Δ.Λ.Τ.Λέσβου θα προωθήσει α) τον απαραίτητο καθορισμό των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Πλωμαρίου, ο οποίος γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) και β) την έκδοση οικοδομικής άδειας η οποία γίνεται από την Πολεοδομία ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιπλέον στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα δεσμευτούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές. 

 

Μοιράσου το άρθρο!