Υγεία

04/05/2023 - 14:46

Έκτακτα μέτρα για covid-19 στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

ΔΕΗ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού μας ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24991/29-4-2023 (ΦΕΚ Β΄ 2883/2023) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», σύμφωνα με το οποίο τα μέτρα προστασίας που αφορούν το Νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι τα εξής:

 

  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.
  • Οι ασθενείς που εισάγονται με τακτικό εισιτήριο προσέρχονται με έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid-test), αντί PCR, το οποίο διενεργήθηκε έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη εισαγωγή τους.
  • Οι ασθενείς που εισάγονται εκτάκτως υπόκεινται άμεσα σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid-test), αντί PCR.
  • Το επισκεπτήριο επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (10:00 π.μ. – 12:00 π.μ. και 18:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.). Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.
  • Οι συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών, ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης, υπόκεινται σε rapid test εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους στο νοσοκομείο. Ο εργαστηριακός έλεγχος επαναλαμβάνεται κάθε 3 ημέρες.
  • Επιτρέπεται ένας (1) συνοδός ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας (1) συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται. Εξαιρετικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς επιτρέπονται έως δύο (2) συνοδοί.

Παρακαλείται το κοινό να συμμορφώνεται με τις παραπάνω οδηγίες και να επιδεικνύει τον ανάλογο σεβασμό στις υποδείξεις του προσωπικού του Νοσοκομείου, για την ασφάλεια και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του.

 

Από το Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Μοιράσου το άρθρο!