Αγροτικά - Αλιεία

29/10/2015 - 10:58

Ημερίδα: Από την καλλιέργια της ελιάς εώς την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου

Τ

ο Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης του Ι.Ε.ΛΥ.Α./ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αφορμή την πρόσφατη διαπίστευσή του κατά EN ISO/IEC 17025 διοργανώνει ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του στους παραγωγικούς φορείς του Νησιού. Η ημερίδα με τίτλο: «Από την καλλιέργεια της Ελιάς ως την παραγωγή ποιοτικού Ελαιολάδου» θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015, ώρα 09:00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου, Π. Κουντουριώτη 71, Μυτιλήνη.

 

Στα πλαίσια της ημερίδας θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων ελαιοκαλλιέργειας, τα νεώτερα ερευνητικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς και θα γίνει αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του καρπού. Έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας και στις προοπτικές προώθησής του ελληνικού ελαιολάδου σύμφωνα πάντα με το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζει η χώρα μας.

Μετά το τέλος της Ημερίδας θα ακολουθήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στην περιοχή του Κάτω Τρίτους.

 

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου «Συμπλήρωση της εργαστηριακής υποδομής του Εργαστηρίου Ελαιολάδου του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Λέσβου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) για την διαπίστευση δοκιμών σε ελαιόλαδο» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007-2017, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας 3, με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΑΝ ΙΙ κατά 95% και από εθνικούς πόρους κατά 5%.

 

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.nagref-cha.gr και τηλεφωνικά στο 22510 93463.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μοιράσου το άρθρο!