Εκπαίδευση

28/11/2019 - 13:13

Διαμαρτυρία μαθητών Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης - Συνάντηση με Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής

Λόγω απουσίας του Δημάρχου Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, συναντήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο με αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης και συζήτησαν για τα προβλήματα στέγασης του σχολείου τους.

Αξίζει να τονιστεί ότι σήμερα είναι ημέρα Πανελλαδικής κινητοποίησης των Μουσικών Σχολείων. Το θέμα της στέγασης παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης. 

δα

 

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων αναφέρει τη σειρά αιτημάτων (πανελλαδικού χαρακτήρα)

 

  • Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε μουσικά, καλλιτεχνικά μαθήματα και μαθήματα γενικής παιδείας. Άμεσους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.
  • Συγγραφή και δωρεάν διανομή εγχειριδίων μελέτης για τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα.
  • Δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς.
  • Σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις για όλα τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.
  • Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαιτούμενου προσωπικού για τη σωστή λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.
  • Υποχρεωτική αναγνώριση του επιπέδου σπουδών των αποφοίτων μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων στα αντικείμενα μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
  • Ενεργοποίηση των ΥΑ Γ2/7323/08-12-1997 και ΥΑ Γ2/7324/08-12-1997. Διενέργεια εξετάσεων στο πλαίσιο της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πτυχίων Ευρωπαϊκής Μουσικής, Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών Οργάνων.
  • Καθορισμό συγκεκριμένης  εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στα τμήματα μουσικών σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύνδεση των αντικειμένων τα οποία διδάσκονται στα καλλιτεχνικά σχολεία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μοιράσου το άρθρο!