Εκπαίδευση

30/05/2011 - 13:32

Επιστολή Δημάρχου για το Μουσικό Σχολείο

Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος με έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου, κοινοποιώντας το στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τους Βουλευτές Λέσβου, ζήτησε την ολοκλήρωση των διαδικασιών στέγασης του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου-Λυκείου) Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, ο κ. Βουνάτσος αναφέρει στην επιστολή του:

 

«Κυρία Υπουργέ,

Έχω την τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα:

Εδώ και δεκαέξι χρόνια λειτουργεί στη Λέσβο το Μουσικό Σχολείο (Γυμνάσιο – Λύκειο) με σημαντικότατη προσφορά στη μουσική παιδεία και στην πολιτιστική ζωή του νησιού μας. Το Μουσικό Σχολείο δυστυχώς μέχρι σήμερα συστεγάζεται με το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, χρησιμοποιώντας δύο αίθουσες αλλά και λυόμενα ή αποθήκες για τα απαραίτητα μαθήματα.

Πολύχρονες προσπάθειες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των αρμόδιων Φορέων για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου, δεν ολοκληρώθηκαν παρά το ότι υπάρχει κατάλληλο κτίριο. Συγκεκριμένα, έχουν προχωρήσει οι αναγκαίες διαδικασίες για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου σε κτίριο και οικόπεδο του Υπουργείου Παιδείας, ύστερα από κατάλληλη ανακατασκευή και επέκταση.

Όλες αυτές οι ενέργειες και οι διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική εμπεριστατωμένη Τεχνική Έκθεση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου που σας κοινοποιούμε.

Εκκρεμεί η σύνταξη μελέτης από τον Ο.Σ.Κ, που θα πρέπει με παρέμβασή σας να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να ενταχθεί το έργο και η Μουσική Παιδεία στο νησί μας να διδάσκεται σε κατάλληλο κτίριο και οι μαθητές μας να φοιτούν σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής.

Με τη βεβαιότητα της αποδοχής του ως άνω σοβαροτάτου και δικαιοτάτου αιτήματος, το οποίο η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ασμένως». 

Μοιράσου το άρθρο!