Εκπαίδευση

17/07/2019 - 12:29

Eργασίες αναβάθμισης του 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται η εργασίες αναβάθμισης του 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης, τόσο στο κτίριο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, προϋπολογισμού 713.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020», του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου, με στόχο την παροχή ακόμη καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών στα παιδιά.

Στο κτίριο του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού ήταν επιτακτική ανάγκη να γίνουν εκτεταμένες εργασίες επισκευής και αναβάθμισής αφού παρουσιάζονταν - μεταξύ άλλων - προβλήματα στεγάνωσης του δώματος με αποτέλεσμα την πτώση επιχρισμάτων, ενώ τα δίκτυα ήταν παλαιά και δημιουργούσαν πολλά και σημαντικά προβλήματα.    

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου του Δήμου Λέσβου, εκτελούνται εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του 1ου βρεφονηπιακού Σταθμού, τόσο στο οικοδομικό όσο και στο μηχανολογικό κομμάτι προκειμένου να τηρεί όλες τις προδιαγραφές και να ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης οι εργασίες επισκευής του Τραγάκειου Παιδικού Σταθμού Πλωμαρίου, που χρηματοδοτούνται από το ίδιο πρόγραμμα, ενώ αναμένεται η εγκατάσταση του εργολάβου προκείμενου να εκτελεσθούν οι εργασίες επισκευής στο κτίριο του  νεοϊδρυθέντα στο Μανταμάδο (Κάπη) Παιδικού Σταθμού, ο οποίος χρηματοδοτείται κατά 80% από ίδιους πόρους του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου.
 

Μοιράσου το άρθρο!