Εκπαίδευση

30/10/2013 - 13:50

up date: Απάντηση Πανεπιστημίου - Φοιτητές: Μείωση 30 κλινών για τη στέγαση στη Μυτιλήνη

Σ

ε μια εποχή όπου η γενικευμένη επίθεση του κράτους στα ήδη καταπιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας οξύνεται , ανεπηρέαστη δεν θα μπορούσε να μείνει και η πανεπιστημιακή κοινότητα της Μυτιλήνης. Στο πλαίσιο της «αναδιάρθρωσης» καταργούνται ουσιαστικές παροχές  που αποτελούν αστάθμητο παράγοντα για την συνέχιση των σπουδών της πλειονότητας των φοιτητών.

Συγκεκριμένα, ένας από τους βασικούς παράγοντες, ζωτικής σημασίας, είναι και η στέγαση. Οι φοιτητικές εστίες προκύπτουν έπειτα από ένα Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό ο οποίος πραγματοποιείται ανάμεσα στον μισθωτή-Πανεπιστημιακή Μονάδα και στον εκμισθωτή- ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία εδρεύουν στις περιοχές της Νεάπολης, Βαριάς και Πύργων Θερμής. Ειδικότερα, στις 23 Οκτωβρίου η Φοιτητική Μέριμνα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των δικαιούχων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Με την συγκεκριμένη λίστα διαπιστώθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων δεν είναι δικαιούχοι στέγασης κάτι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την μείωση 30 κλινών, μείωση η οποία προκύπτει από την άρνηση των ιδιωτών να παραχωρήσουν τις κλίνες αλλά & την άρνηση των αρμόδιων φορέων να προβούν σε νέο διαγωνισμό για την μίσθωση/αντικατάσταση των 30 κλινών.

Ωστόσο, η στάση του Πανεπιστημίου για μια ακόμη φορά κάθε άλλο παρά υποστηρικτική ήταν και συνεχίζει να είναι .Δεν υπήρχε καμιά επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς του  Πανεπιστημίου προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η τακτική που ακολουθήθηκε από τα θεσμικά όργανα ήταν αυτή της αποποίησης και εν συνεχεία της μετάθεσης των ευθυνών κάτι που με την σειρά του προκάλεσε την σύγχυση της φοιτητικής κοινότητας. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι ο νέος  Διαγωνισμός για την μίσθωση κλινών είναι χρονοβόρος και μη εφικτός την δεδομένη χρονική περίοδο ,ένα επιχείρημα σαθρό τη στιγμή που άτομα χάνουν τις σπουδές επειδή δεν έχουν που να στεγαστούν.

Η Επιτροπή Αγώνα Εστιών είναι μια εστία αντίστασης η οποία δημιουργήθηκε λόγω ανεπάρκειας και αδιαφορίας για την περαιτέρω προώθηση των συμφερόντων μας  από τους  μεριμνικούς που μας «εκπροσωπούν» στα ζητήματα των εστιών. Μέσω της ζύμωσης των απόψεων στοχεύουμε στο να αποφασίζουμε με ομοφωνία, δρούμε προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας δίχως να εξυπηρετούνται μικροκομματικά και πολιτικά συμφέροντα.

 

Αυτό που διεκδικούμε είναι:

  • Άμεση αντικατάσταση των 30 κλινών.
  • Επίσημη ενημέρωση από τις πρυτανικές αρχές και τη φοιτητική μέριμνα.
  • Επίλυση των προβλημάτων άμεσα και ανάληψη ευθυνών. 

                 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

              
                      
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΣΤΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ


up date  η απάντηση του Πανεπιστημίου

 

Ενημερωτικό σημείωμα για το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα της Παν Μονάδας Μυτιλήνης
 

Πριν από δύο χρόνια το Παν Αιγαίου είχε προβεί σε συμπληρωματικό διαγωνισμό για την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που στεγάζονται στη Μυτιλήνη χωρίς επιτυχία. Εφέτος διενεργήθηκε διαγωνισμός για 180 κλίνες (ενώ πέρσι διατίθενται 170) αλλά οι προσφερόμενες κλίνες ήταν μόνο 156. Το Παν Αιγαίου έχει κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την επαναληπτική προκήρυξη των υπολοίπων κλινών και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών αρχές του 2014. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι πραγματικές ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης ξεπερνούν τις 300 γεγονός που αποδεικνύεται από των αριθμό των αιτήσεων στέγασης κάθε χρόνο (περίπου 350).
Το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών είναι οξύτατο και επιδεινώνεται όσο διαρκεί η οικονομική κρίση και για αυτό το λόγο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν έχει προβεί σε καμία περικοπή του σχετικού προϋπολογισμού στέγασης παρά τη δραματική μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του Παν Αιγαίου κατά 55% τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίθετα έχει καταβληθεί προσπάθεια αύξησης των κονδυλίων για τη στέγαση τω φοιτητών και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Τέλος επισημαίνεται ότι το ζήτημα της ανέγερσης ιδιόκτητων φοιτητικών κατοικιών του Παν Αιγαίου στη Μυτιλήνη αναμένεται να συμβάλει θετικά στην επίλυση του προβλήματος.
 
 
Νίκος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Μοιράσου το άρθρο!