Κοινωνία

15/03/2024 - 14:31

Δήμος Μυτιλήνης: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στον υπολογιστή σας!

Ένας από τους Δήμους της χώρας, για τους οποίους δίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας μέσω του gov.gr είναι ο Δήμος Μυτιλήνης εδώ και λίγες ημέρες. Το μόνο, που απαιτείται, από τους πολίτες είναι να συνδεθούν στο gov.gr με τους κωδικούς taxis, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους, να ανεβάσουν ένα πρόσφατο έντυπο Ε1 ή άλλο έγγραφο, που να πιστοποιεί τη διεύθυνση κατοικίας, και να καταθέσουν την αίτησή τους η οποία θα διεκπεραιωθεί, χωρίς να απαιτηθεί η επίσκεψή τους σε ΚΕΠ.

Η έκδοση της βεβαίωσης θα γίνει από τον Δήμο μέσα σε 10 ημέρες και θα σταλεί στη Θυρίδα σας στο gov.gr, ενώ θα ενημερωθείτε επίσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και με γραπτό μήνυμα (sms). Εάν παρέλθει το διάστημα των 10 ημερών χωρίς να λάβετε απάντηση από τον Δήμο, μπορείτε να συνδεθείτε ξανά στην εφαρμογή και να εκδώσετε την βεβαίωση online.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

1. Εντοπίζετε την υπηρεσία στο gov.gr

Αναζητείτε στο portal με τον όρο "Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας", εντοπίζετε την υπηρεσία στα αποτελέσματα αναζήτησης, και πηγαίνετε στη σελίδα της.

2. Συμπληρώνετε και υποβάλλετε την αίτηση στον Δήμο.

  • Επιλέγετε "Είσοδος στην υπηρεσία" και ακολουθείτε τη διαδικασία.
  • Συνδέεστε με κωδικούς taxisnet ή web banking.
  • Συμπληρώνετε την αίτηση και επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά. Για δικαιολογητικό, επισυνάπτετε το έντυπο Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους.  Αν δεν αναφέρεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας στο Ε1, επισυνάπτετε και αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλο σχετικό αποδεικτικό.
  • Υποβάλετε την αίτηση στον Δήμο.

3. Αναμένετε απάντηση στη θυρίδα σας (my.gov.gr) μέσα σε 10 ημέρες

Ο Δήμος Μυτιλήνη αναρτά τη βεβαίωση εντός 10 ημερών στη θυρίδα σας και ειδοποιείστε με SMS και email. 

Αν δεν λάβετε απάντηση με το πέρας των 10 ημερών, τότε περνάτε στο 4ο βήμα.

4. Εκδίδετε τη βεβαίωση αυτόματα.

Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία: εντοπίζετε την υπηρεσία στο gov.gr, συνδέεστε σε αυτή και εκδίδετε αυτόματα τη βεβαίωση. Η βεβαίωση αναρτάται στη θυρίδα σας και ειδοποιείστε με SMS και email. Η βεβαίωση που εκδίδεται αυτόματα, αναφέρει ως διεύθυνση μόνιμης κατοικίας αυτή που έχετε δηλώσει στο φορολογικό μητρώο.

Προσοχή: Αν η διεύθυνση του φορολογικού σας μητρώου δεν ανήκει στον Δήμο Μυτιλήνης, τότε δεν εκδίδεται αυτόματα η βεβαίωση. Μπορείτε να κάνετε αίτηση από την αρχή στον Δήμο που αντιστοιχεί.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις οδηγίες και σε βίντεο

 

Μοιράσου το άρθρο!

geotee