Αγροτικά - Αλιεία

30/05/2020 - 13:01

Θα "σκοτώσουμε" τον Κόλπο Καλλονής με νέες μονάδες υδατοκαλλιέργειας;

Επιστολή - σήμα κινδύνου - από τον Αγροτικό, Αλιευτικό Σύλλογο Παράκτιας Επαγγελματικής Αλιείας Δήμου Δυτικής Λέσβου «Ο Μάκαρ» με έδρα την Καλλονή προς τους Υφυπουργό Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου και Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Αντικείμενο της επιστολής οι πληροφορίες για αδειοδότηση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας στον Κόλπο της Καλλονής. Στην επιστολή του ο Σύλλογος αναλύει και τεκμηριώνει τους κινδύνους που υπάρχουν. Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος Παναγιώτης Νανίδης και ο Γραμματέας του Συλλόγου Ιγνάτιος Κακάμπουρας

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», διαβάσαμε για την επικείμενη έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για τη χωροθέτηση τριών Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ), με σκοπό την αδειοδότηση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Επειδή στις προτεινόμενες περιοχές περιλαμβάνεται και η Λέσβος, χωρίς να προσδιορίζoνται περιοχές, που μπορεί όμως να περιλαμβάνει και τον κόλπο Καλλονής ο οποίος είχε ενταχθεί, με την Κ.Υ.Α 31722/4-11-2011 περί «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», κρίνουμε απαραίτητο να παρέμβουμε και να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες μας σχετικά με την παραπάνω Κ.Υ.Α. και την εξαίρεση του κόλπου Καλλονής στη χωροθέτηση της  ΠΟΑΥ, για τους λόγους που θα αναφέρουμε παρακάτω.

    Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε, επισυνάπτουμε σχετικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ, ότι ήδη έχει ανασταλεί η έκδοση αδειών, υδατοκαλλιέργειας για τον κόλπο Καλλονής και έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μελέτη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τον κόλπο Καλλονής και την επιβάρυνσή του από υδατοκαλλιέργειες. Τα συμπεράσματα της μελέτης θα είναι σημαντικά για την διαχείριση της περιοχής.

    Θα θέλαμε να εκθέσουμε τους λόγους για τους οποίους ζητάμε την εξαίρεση του κόλπου Καλλονής Λέσβου, από υδατοκαλλιέργειες (εδώ αφορά στην καλλιέργεια οστράκων-χαβάρων, Modiolus Barbatus),).Η προσπάθειά μας αυτή πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να γίνει κατανοητό από την Πολιτεία ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλεται να εξαιρεθεί ο κόλπος από τις υδατοκαλλιέργειες. Ευελπιστούμε πως θα τύχουμε τις ιδιαίτερης προσοχής σας. 

 • Η εγκατάσταση μονάδων οστρεοκαλλιέργειας στον κόλπο εγκυμονεί κινδύνους καταστροφής του οικολογικού συστήματος του Κόλπου, καθώς πρόκειται για μια κλειστή θάλασσα, με αργή ανανέωση των υδάτων. Συνέπεια μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι η αποστέρηση των δυνατοτήτων επιβίωσης των 1400-1500 αλιέων, με 400 σκάφη.
 • Η θαλάσσια περιοχή του κόλπου έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία, καθώς περιλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις με τραγάνες- ιβώματα στα οποία αναπτύσσονται μοναδικά οικοσυστήματα, που λειτουργούν ως ιχθυογεννητικοί τόποι για την τσιπούρα τα μπαρμπούνια, τα κεφάλια, τις σουπιές κ.α. Εξάλλου, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα του κόλπου αποτελεί αντικείμενο μελετών και διερεύνησης και από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Οποιαδήποτε διαταραχή της περιοχής αυτής θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στη ζωή του κόλπου και κατά συνέπεια στην τοπική κοινωνία.
 • Πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν, ότι στο βυθό του κόλπου υπάρχουν τεράστιες ποσότητες οστράκων, φυσική παραγωγή και αυτές τις ποσότητες ορέγονται όσοι επιδιώκουν να λάβουν άδεια οστρεοκαλλιέργειας. Η προστασία του κόλπου γίνεται τώρα με την οστρακανάπαυση η οποία εξασφαλίζει εδώ και δεκαετίες την οικολογική του ισορροπία.
 • Εν τέλει, ο κόλπος της Καλλονής είναι ένα πολυσύνθετο θαλάσσιο και χερσαίο οικοσύστημα με πολύ σημαντικές και ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες που χρήζει προστασίας. Για το λόγο αυτό σημαντικές θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές του έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με ειδικά καθεστώτα προστασίας της τοπικής πανίδας και ορνιθοπανίδας (310 είδη), εκ των οποίων κάποια είναι απολύτου προστασίας και επαπειλούμενα.
 • Πέραν όλων των ανωτέρω, όλη η περιοχή του κόλπου της Καλλονής που δεσμεύεται από το ειδικό χωροταξικό για οστρακοκαλλιέργειες είναι και ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι υπάρχουν ενάλιες αρχαιότητες, αρχαία λιμάνια (Σκαμνιούδι – Αλικούδι) και ποντισμένοι οικισμοί (αρχαίας Πύρρας κ.λπ.). Συνεχώς, ανακαλύπτονται νέα αξιόλογα ευρήματα στην εν λόγω περιοχή (π.χ. ανασκαφές στα Ροδαφνίδια Λισβορίου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης).
 • Κατά συνέπεια, δεδομένων των οικολογικών χαρακτηριστικών του, καθώς και της μεγάλης οικολογικής και κοινωνικής του αξίας, ο κόλπος Καλλονής δεν δύναται να δεχτεί άλλες πιέσεις όπως αυτές των δραστηριοτήτων εντατικής οστρακοκαλλιέργειας, οι οποίες αναμένεται να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία του, με ανυπολόγιστες συνέπειες στο οικοσύστημα το ίδιο αλλά και την τοπική κοινωνία που ζει και εξαρτάται πολλαπλώς από αυτό. Ενώ, είναι βέβαιο ότι θα παρενοχλεί την αρχαιολογική έρευνα και ενδέχεται να προκαλέσει και καταστροφές στα ήδη γνωστά ευρήματα.
 • Συμπερασματικά:

Αν η Πολιτεία αγνοήσει τις απεγνωσμένες εκκλήσεις μας για τη διάσωση του κόλπου, με την εξαίρεσή του από τον νέο Χωροταξικό Σχέδιο  και την διασφάλιση της επιβίωσης των αλιέων, οι κίνδυνοι είναι ορατοί:

 • αυτοί  που θα κατέχουν άδειες θα εκμεταλλεύονται αποκλειστικά τις περιοχές του κόλπου όπου βρίσκονται τα πλούσια αποθέματα οστράκων, αποκλείοντας από αυτές τους παραδοσιακούς αλιείς,
 • αυτοί που θα λάβουν άδειες αν επιχειρήσουν να προχωρήσουν σε καλλιέργειες, λόγω της γρήγορης ανάπτυξης του χαβάρου (απλώνεται σαν το φυτό «αγριάδα» της στεριάς), θα περιθωριοποιηθούν όλοι οι άλλοι οργανισμοί, θα κλείσουν οι φωλιές των ψαριών, θα εξαφανιστούν ψάρια και άλλα είδη οστράκων. Οι επίδοξοι «επιχειρηματίες», στοχεύουν στα υπάρχοντα φυσικά τεράστια αποθέματα οστράκων στο βυθό του κόλπου, τα οποία θα παρουσιάζουν σαν παραγωγή των μονάδων τους. 
 • θα ενισχύονται οικονομικά με επιδοτήσεις που δεν θα δικαιούνται όσοι ασχολούνται με την παραδοσιακή αλιεία,

• θα έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης οστράκων στις περιοχές που θα τους έχουν παραχωρηθεί και άρα θα μπορούν να αλιεύουν μεγάλες ποσότητες από τα φυσικά αποθέματα του κόλπου και να τις εμπορεύονται σε καλύτερες τιμές κατά την περίοδο οστρακανάπαυσης, παρουσιάζοντάς τες ως παραγωγή τους και ακυρώνοντας ουσιαστικά την περίοδο μη αλιείας και αναγέννησης των οστράκων.

 • Ο κόλπος Καλλονής, με τα αξιόλογα οικολογικά χαρακτηριστικά του & τη μορφολογία του, μια κλειστή θάλασσα με μεγάλο χρόνο ανανέωσης των υδάτων του, δεν δύναται να δεχτεί άλλες πιέσεις όπως αυτές των δραστηριοτήτων οστρακοκαλλιέργειας.

 Προσβλέπουμε στο ενδιαφέρον σας για τη διάσωση του κόλπου Καλλονής.

-----

Διαβάστε στα επισυναπτόμενα:

Μοιράσου το άρθρο!